[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:NB] [cle1: SECONDES Lang:NB]

Bærekraftig utvikling

INNOVASJON OG RENE TEKNOLOGIER

Helt fra starten av designprosessen og på hvert trinn i bilens livssyklus søker Citroën å begrense den miljømessige innvirkningen fra sine biler.

Gjennom en økodesign-innfallsvinkel har Citroën som mål å holde seg ett hestehode foran når det gjelder bærekraftig mobilitet, og dermed skue utover bare en enkel etterlevelse av miljøforskriftene.

Citroën vier en betydelig del av sine forskningsressurser til rene teknologier, utviklet for å redusere miljø-innvirkningen fra sine biler.

Vi kutter drivstofforbruk og utslipp

Citroën tar i bruk et bredt spekter av høyteknologiske løsninger for å redusere både drivstofforbruk og utslipp av skadelige stoffer.

Forbrenningsmotorer

Citroën - bærekraftig utvikling - forbrenningsmotorer

Citroën arbeider kontinuerlig med å optimalisere sine forbrenningsmotor-baserte drivlinjer, både med bensin og diesel (for eksempel ved å øke utbredelsen av stopp/start-systemer).

Hybridteknologi

Citroën - bærekraftig utvikling – hybridteknologi

Med det fullstendige hybriddrivverket Hybrid4 kombinerer Citroën ytelsen fra HDi-dieselmotorer med kvalitetene ved elektrisk drift.

Elbiler

Citroën - bærekraftig utvikling – elbiler

Citroën C-ZERO og Citroën Berlingo Electric – varebilversjoner – leveres med helelektrisk drivverk for en ansvarlig urban mobilitet.

Miljøvennlige materialer

Begrepet "miljøvennlige materialer" omfatter tre hovedgrupper :

 • resirkulert plast
 • naturlige materialer (tre, plantefiber osv.),
 • biologisk baserte materialer (polymerer utviklet ved hjelp av fornybare ressurser som ikke har petrokjemisk opphav).

Disse materialene byr på en rekke fordeler, ved at de :

 • reduserer bruken av plast fra fossilt materiale
 • fremmer plastgjenvinning ved å skape nye bruksområder.

I 2008 satte Citroën i verk en ambisiøs plan som har økt andelen av miljøvennlige materialer til rundt 20 % av den totale vekten av polymerer på sine biler i 2012, sammenlignet med et gjennomsnitt på 6 % i 2007.

hortentia

Citroën DS5, et praktisk eksempel

Bærekraftig utvikling - Citroën DS5, et praktisk eksempel
 • Citroën DS5 inkluderer 19 % av miljøvennlige materialer av 270 kg av polymerer (unntatt dekk).
 • Av disse miljøvennlige materialene er 30 % naturlige og 70 % resirkulert.
 • For eksempel brukes linfiberforsterket polypropylen til seteskallene, og resirkulert polypropylen til frontlykthusene, instrumentbordkanaler og luftfilterhus.

MILJØPOLITIKKEN PÅ VÅRE PRODUKSJONSANLEGG

For å bygge biler med lavt karbonutslipp, krever Citroën et produksjonsgrunnlag som effektivt kan administrere egne konsekvenser og håndtere viktige miljøutfordringer :

 • bidra til å bekjempe klimaendringer,
 • begrense forurensning, inkludert i vann og utslipp til luft,
 • beskytte naturen og det biologiske mangfoldet, og begrense bruken av naturressurser, først og fremst vann,
 • redusere mengden avfall som produseres og gjennomføre mer effektiv gjenvinning.

ISO 14001-sertifisering

Denne sertifiseringsprosessen, som ble lansert for mer enn ti år siden, har nådd en moden fase. I dag er alle produksjonsstedene ISO 14001-sertifisert.

Standarden ble lansert i1996 og innebærer å få på plass tiltak for å overvåke, kontrollere og måle prosessers innvirkning på miljøet.

Som en følge av dette må alt personell gjennomgå nødvendig opplæring for at denne standarden skal være gjeldende.

Citroën - bærekraftig utvikling - ISO 14001-sertifisering

Beskytte det naturlige miljøet

Citroën - bærekraftig utvikling - beskytte det naturlige miljøet

Hvert Citroën-anlegg har høy grad av selvstendighet når det gjelder å implementere en hensiktsmessig tilnærming til biologisk mangfold. Noen eksempler :

 • Rennes (Frankrike) og Madrid (Spania) fortsetter dyrkingen av sine blomsterenger for å justere måten grønne områder forvaltes på.
 • Porto Real (Brasil) og Sochaux (Frankrike) har gjenvunnet areal for å plante trær som hører naturlig hjemme i området.
 • Skogene rundt La Ferté Vidame og Belchamp forvaltes på en bærekraftig måte og er PEFC-sertifisert (Pan-European Forest Certification).
 • Sevel Nord (Frankrike) arbeider med et initiativ for å installere 45 bikuber. Dette er en utmerket indikator på status for naturmiljøet på og rundt anleggene.

Miljøstyring

Citroën-nettverket satser tungt på miljøstyring basert på tre sentrale kriterier :

 • sortering, for å gjenvinne og samle bilavfall fra nettverket gjennom autoriserte organisasjoner
 • nettverket skal overholde gjeldende regelverk, iht. nasjonale og europeiske forskrifter,
 • sporbarhet, for å spore avfall og sikre at det blir resirkulert på riktig måte.
Citroën - bærekraftig utvikling – miljøstyring

Innsamling og håndtering

Citroën - bærekraftig utvikling – innsamling og håndtering

Citroën-nettverket fikk for femten år siden på plass en organisasjon som skal samle inn og håndtere vrakede biler som en del av en satsing som tar hensyn til miljøet.
Innsamling og sortering av avfall fra service- og reparasjonsvirksomheten er organisert i tråd med metoder for å håndtere produkter som skal kasseres.

Miljøsanering

Citroën - bærekraftig utvikling – miljøsanering

Miljøsanering av kasserbare produkter er tatt med i konstruksjonen av alle biler, og er kvantifisert i form av bilens evne til miljøsanering.
For eksempel er det laveste punktet på tanken merket fysisk, for enklere tømming.
Samtidig utvikler Citroëns ingeniører en fremgangsmåte for demontering for hver del som skal fjernes på hvert trinn av miljøsaneringsprosessen.

Top