Du vil bli videresendt om sekunder

NYE MOTORER

FOR Å OPPFYLLE EURO-NORM 6.2

BlueHDi_625x400

Citroën har ligget i forkant av denne nye forskriften: Modellene oppfyller og samsvarer allerede med den nye Euro-norm 6.2-forskriften.

Motorisations-625x400-1

Når det gjelder utslipp av nitrogenoksid, oppfyller bilene som har Euro 6.2-motorer samsvarskoeffisienten på1,5 (RDE-mål – Real Driving Emission) allerede 3 år før det blir et krav i september 2020.

GPF_625x400

PureTech- og BlueHDi-motorene til den nye generasjonen gir Citroën et forsprang når det gjelder innstrammingene av Euro-norm 6 i 2020.

Couple2_625x400.

PARALLELT MED

IKRAFTTREDELSEN AV EURO-NORM 6.2

To testprosedyrer blir obligatoriske fra 1. september 2018: WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure) og RDE (Real Driving Emissions).
Disse kommer i tillegg til Euro-norm 6.2 og har de tre konkrete målsettinger:
- Redusere CO2-utslipp, som er den av drivhusgassene som har hovedansvaret for klimaendringer.
- Gjøre det mulig for kundene å forutsi sitt reelle forbruk på en bedre måte med utgangspunkt i standardiserte data.
- Komplettere målinger i testlaboratorier med tester under reelle forhold for visse forurensende stoffer (f.eks.: NOx).

ORDLISTE

  • Euro-norm

De europeiske utslippsnormene, kalt Euro-normer, er EU-forskrifter som fastsetter maksimumsgrensene for forurensende utslipp for rullende kjøretøy.
Euro-norm 6.2 kalles også for Euro 6.d-TEMP. I januar 2020 erstattes den av Euro-norm 6.3, også kalt Euro 6.d eller Euro 6.d full.

  • NOx, CO2, partikler, CO: Nitrogenoksid, karbondioksid, partikler, karbonmonoksid

Principales émissions rejetées par les moteurs thermiques, dont les seuils sont fixés la réglementation européenne.

  • WTLP: Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure
    WLTP er en ny testprosedyre som gjør det mulig å måle drivstofforbruk for kjøretøy i tillegg til CO2-utslipp og andre forurensende stoffer ved mer representative og reelle forhold enn det som ble brukt i den gamle prosedyren NEDC. Testprosedyren WLTP er en obligatorisk sertifiseringsmåte for alle bilprodusenter i Europa.

    RDE: Real Driving Emissions
    RDE er en ny utslippstest som skal komplettere WLTP i Europa. I motsetning til WLTP-tester som finner sted i testlaboratorier, utføres RDE-testene ved reelle forhold under en veitest på et representativt utvalg av kjøretøy. For tiden gjelder utslippstesten RDE bare utslipp av NOx (Diesel) og partikler (Diesel og bensin).

 

Top