INFORMASJON KNYTTET TIL KORONAVIRUSET.

LES MER

Du vil bli videresendt om X sekunder [cle1: SECONDES Lang:nb]

ALMINNELIGE VILKÅR FOR BRUK AV LINK MYCITROEN-APPEN

1 - INNLEDNING

Appen Link MyCitroen (heretter kalt "appen") er en gratis mobilapp som er kompatibel med iOS 6 eller nyere og Androïd 2.3 eller nyere, og som er laget for brukernes personlige opplysninger.

Adgang til og bruk av appen er underlagt de alminnelige bruksvilkårene beskrevet nedenfor (heretter kalt "de alminnelige bruksvilkårene") og gjeldende lovgivning. Tilkobling og adgang til appen forutsetter total og uforbeholden aksept fra brukerens side av alle bestemmelser i disse alminnelige vilkårene.

2 - UTGIVER

Appen publiseres av Automobiles Citroën, aksjeselskap med en kapital på 159 000 000 euro, med hovedkontor i 6, rue Fructidor, 75017 Paris, registrert i handelsregisteret i Paris under nummeret 642 050 199.

Publikasjonsansvarlig: Linda Jackson
Appansvarlig: Emmanuel Houéry

Appbutikker:
Google Play og Apple Store

3 - TILGANG TIL APPEN

Appen er tilgjengelig for myndige fysiske personer (over 18 år).

For å bruk applikasjonen må brukeren ha en kompatibel smarttelefon med iOS 6 eller nyere versjon eller Androïd 2.3 eller nyere versjon og en CITROËN C4 Cactus, C4 Picasso og Grand C4 Picasso utstyrt med berøringsskjerm, under forutsetning av kompatibilitet. Ved innlegging av VIN-nummeret i applikasjonen,  vil det bli foretatt en kompatibilitetskontroll.

Appen kan lastes ned på flere måter:
-    fra App Store for iOS (iTunes-konto kreves)
-    fra Google Play for Androïd (Gmail-konto kreves)

Første gang appen starter, må brukeren angi VIN-nummeret (understellsnummeret) til den bilen der appen skal brukes. Det anbefales å gjøre dette mens bilen står stille, før den startes. Brukeren må deretter koble seg til via Bluetooth til bilens integrerte utstyr for å sikre forbindelsen mellom bilen og smarttelefonen.

Appen kan ikke kobles til flere biler samtidig. Hvis brukeren ønsker å bruke appen med en annen aktuell bil, slettes opplysningene fra den første bilen. For å gjøre dette sendes en bekreftelse til brukeren.

Neste gang appen brukes, må brukeren simpelthen sørge for at smarttelefonen er aktivert via Bluetooth før bilen starter.

 
4 - OPPLYSNINGER OM APPENS INNHOLD

Appen gjør det mulig å sende opplysninger om den aktuelle bilen utstyrt med berøringsskjerm til brukerens smarttelefon for å foreslå følgende funksjoner:

Kjørelengde: Mellom to strekninger kan brukeren kontrollere drivstoffmåleren og bilens gjenstående kjørelengde.

Strekningsstatistikk: Når brukeren er fremme ved bestemmelsesstedet, kan han eller hun se de viktigste tallene fra sin siste tur (varighet, gjennomsnittsforbruk, tilbakelagt strekning).

Siden drivstofforbruket (i liter per 100 km) på en strekning der distansen er mindre enn 1 km ikke er representativ, vises den ikke. Det kan derfor være et avvik mellom reelt forbruk og vist forbruk. Visningen av forbruk er ikke desto mindre kun veiledende.

Det skal likeledes bemerkes at strekningene hvis distanse er mindre enn 100 meter, ignoreres. Hvis det er bare 5 minutter mellom 2 strekninger (mellom slutten på den første og starten på den andre), vises de som én og samme strekning. Et symbol viser brukeren at denne linjen tilsvarer sammensmeltingen av 2 strekninger.

Hvis brukeren tilbakelegger strekning i ikke-tilkoblet Bluetooth-modus, lagrer den aktuelle bilen de ikke-overførte strekningene (høyst 100) og overfører dem til appen under neste tilkobling. Appen varsler da brukeren om en eller flere strekninger som er lagret ved hjelp av en melding på smarttelefonen.

Vedlikehold og varsler: Straks strekningen er tilbakelagt, mottar brukeren servicepåminnelser og varsler om hendelser vedrørende bilen. Det dreier seg om varsler knyttet til bruk og/eller vedlikehold av bilen. Disse påminnelsene og varslene erstatter på ingen måte bilens servicehefte og instruksjonsbok.

"Finn bilen min": Bilens GPS-koordinater og dato og klokkeslett for registrering av bilens posisjon sendes til smarttelefonen når brukeren skrur av tenningen, forutsatt at Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen er aktivert. Hvis brukeren ønsker å bruke "Finn bilen min"-funksjonen, overføres bilens GPS-koordinater til navigasjonsappen installert på brukerens smarttelefon og valgt av brukeren, noe som således gjør det mulig for brukeren, når han eller hun går til fots, å finne igjen nøyaktig hvor han eller han har parkert bilen sin. Dette kan bruke datatrafikk. Avhengig av hvilken kontrakt brukeren har med sin mobiloperatør, kan han eller hun bli fakturert tilleggsomkostninger. Brukeren må innhente informasjon om dette fra sin mobiloperatør.

"Finn bilen min"-funksjonen virker bare hvis appen er installert og initialisert og smarttelefonen er koblet til. Denne funksjonen er ikke mulig hvis den aktuelle bilen er utstyrt med en berøringsskjerm med GPS.

"Fortsett navigasjonen": GPS-koordinatene for brukerens bestemmelsessted lagt inn i bilens GPS sendes til smarttelefonen når brukeren skrur av tenningen, forutsatt at Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen er aktivert. Hvis brukeren ønsker å bruke "Fortsett navigasjonen"-funksjonen, overføres GPS-koordinatene for bestemmelsesstedet til navigasjonsappen installert på brukerens smarttelefon og valgt av brukeren, noe som således gjør det mulig for brukeren å gå til fots. Dette kan bruke datatrafikk. Avhengig av hvilken kontrakt brukeren har med sin mobiloperatør, kan han eller hun bli fakturert tilleggsomkostninger. Brukeren må innhente informasjon om dette fra sin mobiloperatør.

"Fortsett navigasjonen"-funksjonen virker bare hvis appen er installert og initialisert og smarttelefonen er koblet til. Denne funksjonen er ikke mulig hvis den aktuelle bilen er utstyrt med en berøringsskjerm med GPS.

For smarttelefoner fra Apple kan alle funksjonene beskrevet ovenfor likeledes benyttes ved hjelp av en USB-kabel koblet til den aktuelle bilen.
 
5 - IMMATERIALRETTIGHETER

Appen er laget for brukernes personlige informasjon. Ingen markedsføring, ikke engang delvis, av opplysningene som vises, kan gjøres uten en skriftlig forhåndstillatelse fra Automobiles Citroën.

Automobiles Citroën underretter brukerne av appen om at mange elementer i den:
1 - er beskyttet av opphavsrettslovgivningen, det kan være blant annet bilder, artikler, tegninger, filmsekvenser, lydinnspillinger eller digital video
2 - og/eller er beskyttet av lovgivningen om mønstre og modeller, noe som spesielt gjelder bilmodeller som vises på appen
3 - er beskyttet av lovgivningen om varemerker, noe som blant annet gjelder CITROËN-merket, CITROËN-logoen, det halvfigurative merket "PSA PEUGEOT CITROËN" og likeledes merket til bilmodellene.

Disse beskyttede elementene tilhører Automobiles Citroën, dets datterselskaper og/eller en tredjepart som har gitt AUTOMOBILES CITROËN lov til å bruke dem.

Følgelig er det forbudt med enhver reproduksjon, representasjon, bruk, tilpasning, endring, innlemming, oversettelse, markedsføring, helt eller delvis, uansett fremgangsmåte eller underlag (papir, digitalt osv.) på hele eller deler av nettstedet, uten skriftlig forhåndstillatelse av Automobiles Citroën, med forbehold om unntakene i artikkel L122.5 i den franske loven om immaterialrett, der enhver overtredelse vil utgjøre brudd på loven om opphavsrett og/eller mønstre og modeller og/eller merke, noe som straffes med tre (3) års fengsel og en bot på 300 000 euro i tilfelle brudd på loven om opphavsrett og fire (4) års fengsel og fire hundre tusen euro (400 000 €) i tilfelle brudd på loven om varemerker.

6 - BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER – IKT OG FRIHET

For å yte tjenesten beskrevet i artikkel 4 samler den aktuelle bilen inn og overfører via Bluetooth-teknologi forskjellige opplysninger om bilen og dens bruk til appen. For hver strekning overføres dato for strekningens start, kilometerstand, drivstofforbruk, bilvarsler, bilens siste tidsstemplede GPS-posisjon og GPS-posisjon for brukerens bestemmelsessted slik den er angitt i den integrerte GPS-en dato for strekningens slutt. Ved å akseptere disse alminnelige bruksvilkårene samtykker brukeren i at disse opplysningene samles inn på denne måten og overføres til appen for å yte tjenestene beskrevet i artikkel 4.

Brukerne er informert om at opplysningene som kan være innhentet via appen, er innhentet av Automobiles Citroën og kan brukes av de sistnevnte, deres datterselskaper, deres forhandlernett , og alle firmaer som yter tjenester på vegne av Automobiles Citroën og/eller alle firmaer som tilhører den samme gruppen som Automobiles Citroën, for å sende ut salgstilbud, spørreundersøkelser og analyser.

I forbindelse med sin virksomhet kan Automobiles Citroën ha behov for å overføre opplysningene innhentet i andre land for et av de samme formålene som opplysningene opprinnelige var blitt innhentet for, eller for formål som deltagerne har gitt sitt samtykke til på et senere tidspunkt. Når disse opplysningene blir overført til et annet land, tar Automobiles Citroën alle nødvendige forholdsregler for å unngå enhver skade. Opplysningene blir kun overført til land som garanterer et tilsvarende nivå av personvern. Personopplysningene kan gis til land som ikke er medlem av Den europeiske Union.

I henhold til lov nr. 78-17 av 6. januar 1978 om IKT, filer og personvern har du rett til innsyn i og rettelse av dine personopplysninger, og du har også rett til å nekte at disse opplysningene blir behandlet. Denne retten kan benyttes overfor Automobiles Citroën, Kundeservice:
•    med post til følgende adresse: Kundeservice Citroën Norge AS – Arnstein Arnebergsvei 28 – 1366 Lysaker
•    via Internett på www.citroën.no under " CITROËN OG DEG > Kontakt oss "

7 - SIKKERHET

- Ingen funksjon i appen er tilgjengelig mens bilen er i bevegelse. Opplysninger samles inn når tenningen skrus av.

- Bruker forplikter seg i sin bruk av appen til ikke å gjøre noe som kan tenkes å medføre virus og dataproblemer, funksjonsproblemer eller andre problemer som kan påvirke funksjonen til appen eller enhver server eller tjeneste som er tilgjengelig gjennom appen.

- Den bruk som gjøres av appen eller enhver server eller tjeneste som er tilgjengelig gjennom appen, skal overholde gjeldende nasjonal og internasjonal lovgivning samt tredjeparters rettigheter og må ikke være til skade for renommeet til Automobiles Citroën i noen som helst forbindelse.

8 - ANSVARSBEGRENSNING

- Brukeren benytter appen med eneansvar. Automobiles Citroën og deres datterselskaper kan ikke holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skade så som materiell skade, tap av data eller program, økonomisk skade som skylds bruk av appen eller navigasjonsappen installert på brukerens smarttelefon.

- Automobiles Citroën gjør oppmerksom på at visse tjenester på appen kan være gjenstand for spesielle regler eller restriksjoner og/eller forbud i visse land.

- Appen er tilgjengelig via Internett. Det minnes om at Internett er et uformelt og åpent nettverk, bygget opp med sammenkobling av datanettverk på et internasjonalt plan. Internett styres ikke av noen sentral enhet, og hver del av nettverket tilhører en uavhengig offentlig eller privat instans. Dets funksjon bygger på samarbeid mellom operatørene i de forskjellige nettverkene uten at det foreligger forpliktelse om levering eller kvalitet mellom disse operatørene. Nettverkene kan ha ulike overføringskapasiteter og egne bestemmelser om bruk. Ingen kan garantere at Internett i sin helhet fungerer som det skal. Automobiles Citroën påtar seg følgelig ikke noe ansvar eller noen garanti hvis Internett skulle fungere dårlig (forsinkelse i overføringen eller andre feilfunksjoner).

Adgang til og bruk av Internett fordrer kjennskap til og aksept av Internetts karakteristika og begrensinger når det gjelder fravær av beskyttelse av visse opplysninger mot eventuelt underslag eller tyveri og risiko for infisering fra eventuelle virus som sirkulerer i nettverket, tekniske ytelser, svartid for å konsultere, forespørre eller overføre opplysninger, risiko for brudd og mer generelt, risiko forbundet med enhver tilkobling og overføring på Internett.

Automobiles Citroën kan likeledes ikke holdes ansvarlig for blant annet feil, datavirus, sikkerheten for overføring av opplysninger, oppkoblingtiden, eventuelle adgangsbegrensninger på Internett eller tilknyttede nettverk. Automobiles Citroën kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle brudd på adgangen til appen, helt eller delvis utilgjengelighet for appen på grunn av blant annet teleoperatøren, overføringfeil eller problemer forbundet med overføringsikkerheten, feil på mottaksmateriellet eller brukerens telefonlinje.

9 - OPPHØR ELLER AVBRUDD AV TILGANG TIL APPEN

Automobiles Citroën kan til enhver tid stanse, midlertidig eller ikke, brukerens adgang til appen i tilfelle: brudd på de alminnelige bruksvilkårene fra brukerens side, uten at det berører alle andre rettigheter og tiltak til fordel for Automobiles Citroën, tekniske problemer forbundet med infrastrukturen for drift av appen og vedlikehold av appen.

10 - OPPDATERING AV DE ALMINNELIGE BRUKSVILKÅRENE

Automobiles Citroën forbeholder seg retten til uten varsel å endre og oppdatere disse alminnelige bruksvilkårene og alle elementer eller tjenester i appen.

Alle disse endringene gjelder for brukerne, som må lese de alminnelige bruksvilkårene hver gang de kobler seg til appen. Brukeren anses for å akseptere de alminnelige bruksvilkårene i deres seneste versjon hver gang han eller hun kobler seg til appen.

11 - ANVENDELIG RETT

Appen og de alminnelige bruksvilkårene er underlagt fransk rett med forbehold om lovkonfliktregler. Originalteksten er på fransk.

Med mindre noe annet er angitt, skal enhver tvist i forbindelse med tolkning eller gjennomføring av de alminnelige vilkårene kun behandles av domstolene i Paris.

Top