Hopp til innholdet
Juridisk informasjon

    JURIDISK INFORMASJON

Nettstedet www.citroen.no er beregnet på personlig informasjon for de internettbrukerne. Tilgang og bruk av dette nettstedet er underlagt de foreliggende generelle betingelser som beskrives under, samt de gjeldende lover.

 

Tilkobling og tilgang til nettstedet www.citroen.no forutsetter total og uforbeholden aksept fra brukerens side av alle bestemmelser i de foreliggende generelle betingelsene. Innholdsfortegnelse over de forskjellige rubrikkene:

 

 1. Opphavsrett
 2. Informasjon om produkter og tjenester
 3. Beskyttelse av personlige opplysninger
 4. Hypertekstkoplinger
 5. Gjeldende lov og kompetent domsmyndighet
 6. Styring av passord
 7. Ansvarsbegrensning
 8. Oppdatering
 9. Informasjon om finansiering
 10. Informasjonskapsler (Cookies)


Nettstedet publiseres av AUTOMOBILES CITROËN, Kontakt: Kunderelasjonsavdelingen Nettstedets redaksjon:

 

 1. Opphavsrett Citroën opplyser brukerne av nettstedet om at flere elementer på dette nettstedet: a) er opphavsrettlig beskyttet: det gjelder for eksempel fotografier, artikler, skisser, filmsekvenser,... ; b) og/eller er mønsterrettslig beskyttet: det gjelder spesielt bilmodellene som vises på dette nettstedet, c) er varemerkerettslig beskyttet: det gjelder spesielt merket Citroën, den doble vinkelen (som er Citroëns logo) og merkene for de bilmodellene som vises på nettstedet. Disse beskyttede elementene forblir eiendommen til AUTOMOBILES Citroën eller til tredjepart som har gitt Citroën tillatelse til å bruke dem. Følgelig er det forbudt med enhver reproduksjon, representasjon, bruk, tilpassing, endring, innlemming, oversettelse, markedsføring, helt eller delvis, uansett fremgangsmåte eller underlag (papir, digitalt, ...) dersom det ikke foreligger forutgående skriftlig tillatelse fra Citroën, med forbehold om unntakene angitt i paragraf L 122.5 i Opphavsretten. Ethvert brudd på dette vil utgjøre brudd på loven om opphavsrett og/eller varemerker, noe som straffes med tre (3) års fengsel og bot på tre hundre tusen euro (300.000 €).
 2. Informasjon om produkter og tjenester Informasjonen og illustrasjonene som gis på sidene i dette nettstedet er basert på de tekniske spesifikasjonene som foreligger på det tidspunktet de forskjellige sidene publiseres eller oppdateres. Utstyr som vises på bilene på nettstedet kan, avhengig av versjon, være standard- eller ekstrautstyr, eller de kan være ikke-disponible. Innen rammen for sin politikk om konstant forbedring av produktene kan Citroën på et hvilket som helst tidspunkt endre de tekniske spesifikasjonene, standardutstyret, ekstrautstyret og fargene på bilene. Det kan forekomme at bilder inneholder kombinasjoner og produkter som ikke er til salgs hos norske Citroën forhandlere. Dagens trykkeriteknikker gjør det for øvrig ikke mulig med en tro gjengivelse av fargene. De modellene og/eller versjonene som presenteres på dette nettstedet, samt alt standardutstyr, ekstrautstyr og tilbehør er det som føres i Frankrike. Dette tilbudet kan variere fra et land til et annet, og kan også være utgjengelig i visse land. Den informasjon som gis på nettstedet er generell, og har under ingen omstendigheter en kontraktmessig verdi. Prisene som oppgis er de veiledende prisene som gjelder i Norge, og medfører ingen forpliktelse for Citroën og Citroëns forhandlernett.Vi bemerker at kun undertegnelsen av en bestilling eller en reservasjon gjort hos selgende forhandler gjr det mulig med kjøp eller reell reservasjon av en bil.

  Tjenester De tjenestene som presenteres på dette nettstedet er de som kan tilbys av de av medlemmene i Citroëns forhandlernett som deltar på nettstedet. Når det gjelder reservedeler og tilbehør, gjelder de oppgitte veiledende prisene uten montering, bortsett fra når det er snakk om fastpriser. Disse fastprisene er kun gyldige i den oppgitte perioden. Citroëns forhandlernett står til din disposisjon for å svare på alle de spørsmål du måtte ha når det gjelder de produktene og tjenestene du finner på dette nettstedet. Vi minner om at medlemmene av Citroëns forhandlernett er selvstendige næringsdrivende som står fritt til å fastsette sine egne priser, og til å velge om de ønsker å delta i de forskjellige operasjonene Citroën foreslår (også når det gjelder fastpriser). De er alene ansvarlige for den informasjonen de gir på dette nettstedet.

 3. Beskyttelse av personopplysninger Vi vil med din tillatelse sende deg informasjon, for eksempel om nye produkter, osv. Hvis du ikke gir oss ditt samtykke til å motta denne typen informasjon, vil vi ikke sende deg den.

  Andre selskap kan engasjeres av Citroën til å utføre ulike oppgaver i forbindelse med de tjenestene vi yter. Disse selskapene kan ha tilgang til personlig informasjon, hvis det er nødvendig for gjennomføring av oppgavene. De kan imidlertid bare bruke den personlige informasjonen som trengs for å utføre oppgaven, og kan ikke bruke informasjonen til andre formål.

  Citroën vil ikke selge, overføre eller utgi personlig informasjon til tredjepart. Hvis bedrifter som Citroën samarbeider med har produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg, vil vi med din tillatelse sende deg informasjon om disse. Du vil først bli spurt om du ønsker informasjon fra Citroëns samarbeidspartnere.

  Hvis du velger å motta denne informasjonen, vil Citroën ikke utgi dine personlige opplysninger til sine samarbeidspartnere, men i stedet sende deg informasjonen på deres vegne.

  Citroën forbeholder seg retten til å bruke og utgi personlig informasjon dersom det er nødvendig for å overholde lover, regler og rettslige forespørsler, for å beskytte nettstedet mot skade, for å etterkomme dine ønsker, eller for å bistå ved offentlig etterforskning eller saker som vedrører offentlig sikkerhet.

  Se de generelle betingelser i Lov om behandling av personopplysninger

  Nettstedet www.citroen.no kan brukes uten at brukeren skal være nødt til å oppgi sin identitet eller andre personlige opplysninger. Når det gjelder navnopplysninger som nettstedbrukeren kan være nødt til å oppgi:

  • brukeren informeres om at i henhold til den franske loven om personvern ("Informatique et Liberté") av 6. januar 1978 som gjelder dataopplysninger og filer, endret av loven av 6. august 2004, har all innsamling av navnopplysninger som skjer på dette nettstedet blitt erklært overfor det franske datatilsynet (CNIL).
  • brukeren informeres om at i henhold til artikkel 32 i loven om personvern av 6. januar 1978, endret av loven av 6. august 2004, skal denne innsamlingen av data hovedsakelig brukes til å svare på forespørsler og garantere kommersiell forvaltning av nettstedet ved å gi AUTOMOBILES Citroën, filialene og forhandlerne informasjon om hvilke sider som blir besøkt av brukerne.
  • i overensstemmelse med artikkel 40 i loven om personvern av 6. januar 1978, endret av loven av 6. august 2004, har brukeren rett til tilgang til sine egne navnopplysninger, som han/hun kan rette og slette. Dette gjøres ved henvendelse til:

  webmaster@citroen.no

   

  • Disse opplysningene, som er beregnet på CITROËN, filialene og forhandlerne, kan også brukes i forbindelse med kommersielle operasjoner eller markedsføringsoperasjoner, eller de kan brukes som grunnlag for undersøkelser og analyser
  • Brukeren gjøres oppmerksom på at når han/hun gir sine personopplysninger til et medlem av Citroëns forhandlernett utenom nettstedet, må han/hun deretter henvende seg til denne forhandleren, og ikke til CITROËN, for å utøve sin rett til tilgang, endring eller sletting av de opplysningene som er gitt.
 4. Hyperkoplinger Innføringen av en hyperkopling mot nettstedet www.citroen.no krever en skriftlig forhåndautorisasjon fra Citroën. Citroën står under ingen omstendigheter ansvarlig for det innhold og de produkter og tjenester som måtte tilbys på nettsteder som har hyperlinker eller andre former for lenker til nettstedet www.citroen.no.
 5. Gjeldende lov og kompetent domsmyndighet Nettstedet www.citroen.no og de generelle betingelsene er underlagt fransk lovgivning, med forbehold om bestemmelser som gjelder lovkonflikter. Originaltekstene er på fransk. Med mindre en rettslig bestemmelse tilsier noe annet, skal enhver tvist i forbindelse med tolking eller utførelse av innholdet i dette nettstedet, kun behandles av domstol i Paris.
 6. Styring av passord På nettstedet har Citroën opprettet flere sider der brukeren har tilgang til privilegerte tjenester (eks.: Citroën Connect). For å få tilgang til disse sidene, må du taste inn din e-postadresse, etternavn, fornavn og du må velge et passord. Dette passordet er strengt personlig, og det er opp til deg å holde det hemmelig. I denne forbindelse er du ansvarlig for all bruk av dette passordet, og Citroën kan derfor under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap eller skader som skyldes bruk av disse sidene og/eller dette passordet. Du plikter å informere Citroën om enhver uhederlig bruk av passordet eller den personelige siden, og du må kople deg ut fra hver gang du har vært inne på nettstedet.
 7. Ansvarsbegrensning Du bruker nettstedet www.citroen.no helt og holdent på ditt eget ansvar. Citroën, Citroëns filialer eller forhandlere kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade, f.eks. materiell skade, tap av data eller program eller økonomisk skade, som måtte følge av bruken av nettstedet eller av andre nettsteder som er lenket til nettstedet. Vi gjør oppmerksom på at visse produkter eller tjenester som presenteres på nettstedet www.citroen.no kan være gjenstand for spesielle regler eller restriksjoner og/eller forbud i visse land. Følgelig må du forsikre deg om at loven som gjelder i ditt land tillater bruk av nettstedet www.citroen.no.
 8. Oppdatering Citroën forbeholder seg retten til å endre og oppdatere disse generelle betingelsene og alle elementer, produkter og tjenester på nettstedet uten varsel. Alle disse endringene gjelder for brukerne, som skal lese gjennom disse generelle betingelsene hver gang de oppretter forbindelse.
 9. Informasjonskapsler (cookies) Nettstedet inneholder et system med informasjonskapsler (cookies). Brukeren gjøres derfor oppmerksom på at når han/hun avlegger besøk på nettstedet, kan det automatisk installeres informasjonskapsler på brukerens nettleser. Vi sender en eller flere informasjonskapsler (små filer med en serie tegn) til din datamaskin for å identifisere nettleseren. Informasjonskapslene registerer måten du bruker nettstedet på: tiden du bruker på nettstedet, hvordan du forlater nettstedet, hvilke sider du er inne på. Denne informasjonen hjelper oss å finne ut av hvilke elementer som vil kunne brukes til å forbedre nettstedet. Vi bruker altså disse informasjonskapslene for å bedre våre tjenester. Disse informasjonskapslene inneholder under ingen omstendigheter navnopplysninger. Brukeren har muligheten til å deaktivere forsendelsen av informasjonskapslene ved å endre nettleserens innstillinger.

BRUKSBETINGELSER MYCITROEN

MYCITROËN er underlagt betingelsene for bruk som gjelder nettstedet www.citroen.no og som er beskrevet over, samt de foreliggende bruksbetingelsene. For å kunne registrere seg på MYCITROËN må brukeren først akseptere alle de forskjellige betingelsene.

 1. Registrering For å registrere seg går brukeren inn på nettstedet www.citroen.no der han/hun får tilgang til registringsskjemaet. Brukeren skal da: fylle ut minst de obligatoriske feltene, lese og akseptere, ved å krysse av i et felt, de lovlige betingelser som gjelder for bruk av nettstedet og av MYCITROËN. Brukeren får deretter tilsendt en e-post fra Citroën der han/hun blit bedt om å aktivere sin konto. Aktiveringen skjer ved å klikke på linken som gis i e-posten. Dette må skje innen maks. 20 dager. Etter den perioden vil brukerens data bli slettet. Ved aktivering blir brukeren sendt mot en side der han/hun taster inn passordet som har blitt valgt tidligere. Registreringen kan også aktiveres hos en Citroën-forhandler. I det tilfelle gir kunden muntlig informasjon til forhandleren om sin e-postadresse og de andre data som trengs for registreringen. Han/hun mottar deretter en e-post der han/hun blir bedt om å bekrefte registreringen. Ved å klikke på linken i denne e-posten får brukeren tilgang til registreringsskjemaet, som han/hun kan komplettere eller rette, samt til feltet som skal krysses av for aksept av bruksbetingelsene. Kontoen blir da aktivert. Brukeren må gjøre dette innen 20 dager etter at han/hun har mottatt e-posten. Etter det vil forhåndregistreringen oppheves og opplysningene om brukeren slettes. Brukeren kan på et hvilket som helst tidspunkt komplettere eller endre sine egne opplysninger. Dersom brukeren ønsker å endre den oppgitte e-postadressen, vil han/hun få tilsendt en e-post til den nye adressen slik at denne kan bli bekreftet. For å bekrefte må brukeren klikke på linken i e-posten. Den nye e-postadressen vil først bli registrert når denne bekreftelsen er gjort. Brukeren kan også på et hvilket som helst tidspunkt be om å få sin konto slettet. I det tilfellet vil alle personopplysninger som gjelder brukeren bli slettet.
 2. Innhold Brukeren får tilgang til forskjellig innhold, som informasjon om Citroëns produkter og tjenester, eller salgstilbud. En del innhold er mer personlig, og krever at brukeren gir informasjon om seg selv eller bilen/bilene hans/hennes. En del av informasjonen som gis i MYCITROËN er avhengig av de opplysningene brukeren har gitt. En del av det innholdet som brukeren har personliggjort fører til utsendelse av informasjon per e-post fra Automobiles Citroën til brukeren. Opplysninger og uttrykk om ønsker som brukeren har gitt kan føre til at han/hun får tilsendt personliggjorte tilbud på sin personlige side. Dersom en Citroën-forhandler sender et salgstilbud til brukerens personlige side, er denne forhandleren alene ansvarlig for dette tilbudet, og Automobiles Citroën har i denne forbindelse ingen forpliktelse. MYCITROËN inneholder også diverse funksjoner som online forespørsler om kundeavtaler eller prøvekjøring. Brukeren kan også overføre fra en Citroën-forhandler til sin personlige side bilkonfigurasjoner som er valgt hos forhandleren. For at dette skal skje vil først e-postadressen som ble oppgitt hos forhandleren bli kontrollert. MYCITROËN kan ikke brukes til å reservere eller bestille produkter eller tjenester online.
 3. Spesiell advarsel som gjelder "dashbord"-innholdet i bilen/bilene De intervallene som oppgis gjelder en personbil som er beregnet på privat bruk, og kan derfor ikke tilpasses for andre biler/bruk. De oppgitte vedlikeholdsintervallene (og eventuelt de tilhørende varslene) regnes ut etter de opplysningene som gis av brukeren: bruksforhold (normale forhold velges som standard), bilens kilometerstand, årlig antall kilometer tilbakelagt og historikken over arbeid gjort på bilen. Dersom brukeren ikke oppgir et årlig antall kilometer, vil kilometerstanden regnes ut fra den siste eller de to siste kilometerstandene som brukeren har oppgitt. Det er opp til brukeren å kontrollere regelmessig de kilometerdata som er registrert (kilometerstand og årlig antall kilometer), og om nødvendig korrigere dem i forhold til den bruken som reelt har blitt gjort av bilen. Hvis ikke, risikerer varslene/intervallene å bli feilaktige. Dersom en registrert vedlikeholdsoperasjon har blitt utført for sent, vil systemet automatisk forskyve de neste operasjonene, men dette betyr ikke at brukeren ikke lenger alene er ansvarlig for denne forsinkelsen. Ved meget stor forsinkelse kan det derfor hende at den informasjonen som gis ikke er riktig. Intervallene for den obligatoriske periodiske kjøretøykontrollen regnes ut på følgende måte: Første kontroll 4 år etter første registrering, og deretter kontroll annet hvert år. Dersom brukeren ikke registrerer de arbeidsoperasjonene som blir gjort, går systemet ut fra at de foregående vedlikeholdsoperasjonene og kontrollene har blitt gjennomført i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og det gjeldende regelverket. Men dersom brukeren har registrert seg for varsling, vil varselet vedvare helt til brukeren har meldt fra om tilsvarende operasjon. Historikken over de allerede utførte operasjoner gjøres ut fra informasjon som legges inn av brukeren. Det er kun det neste intervallet for vedlikehold og periodisk kjøretøykontroll som oppgis, og ikke de påfølgende. Informasjonen som gis av systemet er veiledende og fritar under ingen omstendigheter brukeren fra å overholde fabrikantens anvisninger når det gjelder vedlikehold og regelverket som gjelder for periodisk kjøretøykontroll.