Du vil bli videresendt om sekunder

Bærekraftig mobilitet à la Citroën

Bærekraftig mobilitet har sitt opphav i bærekraftig utvikling. Den omfatter forhold knyttet til transportmidler og mobilitet generelt.
Hovedmålet er å redusere klimagassutslipp, forurensning og forstyrrelser.
Hensikten er også å stimulere til endringer i kjøreatferd.

Top