Du vil bli videresendt om sekunder

Alternative drivstoff

CNG (komprimert naturgass)

Citroën tar i bruk et bredt spekter av høyteknologiske løsninger for å redusere både drivstofforbruk og utslipp av skadelige stoffer.

Citroën - CNG - økologisk

Økologisk

CNG kutter CO2-utslippene med mellom 20 og 25 % sammenlignet med bensin, og avgir ikke svoveloksider eller bly.

Det er et drivstoff som allerede brukes av mer enn fire millioner biler på verdensbasis.

Citroën - CNG - økonomisk

Økonomisk

Det er generelt konkurransedyktig priset og billigere enn bensin eller diesel.

Eiere av CNG-biler får et bredt spekter av goder og skattefordeler.

Citroën - CNG - sikkert

Sikkert

CNG er lettere enn luft og oppløses raskt ved lekkasje uten å danne et eksplosivt sjikt eller antennelig dam.

Alle Citroën-biler som kjører på CNG er godkjent og utstyrt med de nyeste sikkerhetssystemer.

BIODRIVSTOFF

Citroën markedsfører motorer som kan kjøre på biodrivstoff :

  • biodiesel for HDi-dieselmotorer
  • bioetanol for bensinmotorer.

Biodiesel og bioetanol bidrar til arbeidet for å bekjempe den globale oppvarmingen ved å redusere bilens utslipp av CO2, den viktigste klimagassen.

Biodrivstoff inneholder lite svovel og bly og begrenser forurensende utslipp.

Når det blandes med konvensjonelt drivstoff, forbedres forbrenningen av det høye innholdet av oksygen.

Dette reduserer utslipp av partikler, karbonmonoksid og andre forurensende stoffer.

Citroën - biodiesel

Biodiesel

Biodiesel er en blanding av diesel og vegetabilsk olje produsert fra planter som raps, solsikke eller soya.

Europeisk regelverk tillater en 5% blanding av denne oljen i diesel.

Ved bruk av B30-biodiesel reduseres CO2-utslippene med 18% og partikkelutslipp med 22%.

Citroën - bioetanol

Bioetanol

Bioetanol er en blanding av bensin og etanol, en alkohol som produseres ved fermentering av sukker (sukkerroer eller -rør), eller stivelse fra kornprodukter som hvete eller mais.

Citroën utvikler bensinmotorer som kan kjøre på drivstoff med et etanol-innhold på opp til 10 % (E10-drivstoff).

Ved bruk av E10-drivstoff kuttes CO2-utslippet (fra borebrønn til bil) med rundt 6 %.

Flexfuel-teknologi

Citroën - Flexfuel-teknologi

På noen markeder (som Brasil og Sverige), markedsfører Citroën også biler med flexfuel-teknologi, som gjør bilen i stand til å kjøre på blandinger av bensin og etanol i variable forhold :

  • opptil 85 % etanol i bensin i Europa (E85, utvikling av dette drivstoffet er for tiden marginalt i Europa og Frankrike),
  • Mellom 20 og 100 % etanol i Brasil, verdens største marked for dette drivstoffet og for flexfuel-biler generelt.

Avansert biodrivstoff

Citroën er klar over problemene knyttet til dyrking av avlinger for drivstoff i stedet for mat og ser på en videre anvendelse av biodrivstoff, samtidig som vi tar hensyn til både sosiale og miljømessige faktorer.

Biodrivstoff kan produseres fra biomasse (hele planter, avlinger som ikke dyrkes som mat, organisk avfall) eller fra mikroalger

Citroëns mål er å sikre at motorene er forenlige med disse drivstoffene, så snart de kommer i industriell produksjon, rundt 2020-2030.

Citroën - Avansert biodrivstoff
Top