Du vil bli videresendt om sekunder

MED MILJØET I TANKENE

FRA UTVIKLING TIL RESIRKULERING

Helt fra utviklingsfasen og til vraking av bilene legger Citroën-teamene ned mye arbeid i å begrense miljøpåvirkningen så mye som mulig. Det gjør vi blant annet ved å overvåke forbruk, CO2-utslipp og annen forurensning, være sparsommelige med naturressursene og øke gjenvinningsandelen.
Citroën har forpliktet seg til å:
. tenke miljø helt fra de tidlige fasene i produkt- og tjenesteutviklingen
. følge prinsippet om sirkulær økonomi, blant annet ved å resirkulere og gjenbruke materialer

DESIGN
DESIGN

For oss handler miljøvennlig produktdesign om å bli bedre på bærekraftig mobilitet og strekke oss lenger enn det bilbransjens miljøstandarder krever. Det har ført til at en stor del av vårt forsknings- og innovasjonsarbeid i dag er viet til ren teknologi og miljøvennlige materialer.

PRODUKSJON
PRODUKSJON

Citroën bruker et industriverktøy i produksjonen av lavutslippsbiler til å evaluere miljøpåvirkningen og finne løsninger på viktige miljøutfordringer.

SERVICEMARKED
SERVICEMARKED

Vi i Citroën har innført resirkulerings- og gjenbruksordninger for å oppmuntre forhandlerne og verkstedene våre til bedre avfallshåndtering.

RESIRKULERING
RESIRKULERING

Citroën legger ned mye arbeid i å gjøre resirkuleringsprosessen mer effektiv, ikke minst ved å utvikle produkter som er bærekraftige helt fra starten av. Målet med dette er også å redusere avfallet fra produksjon, bruk og resirkulering av bilene.

DESIGN

 • KUTTE UTSLIPP OG FORBRUK
 • BRUKE MILJØVENNLIGE MATERIALER
Superposition-Conception_DSK_1500x600

KUTTE UTSLIPP OG FORBRUK

Citroën bruker en rekke teknologiske løsninger som er spesialutviklet for å redusere drivstofforbruk og utslipp. Vi skal også bruke nye hybrid- og elektromotorer til å lage enda mer miljøvennlige biler.
2colonnes-Conception2_625x400

STADIG MER ØKONOMISKE MOTORER

I Citroën arbeider vi kontinuerlig med å optimere de bensin- og dieselbaserte drivlinjene våre med blant annet stopp/start-funksjoner, partikkelfiltre og katalysatorteknologi.

2colonnes-Conception1_625x400

NY GENERASJON AUTOMATGIRKASSER

Citroëns utvalg av høytytende girkasser ble i 2018 utvidet med en 8-trinns automatisk girkasse (EAT8), som i tillegg til å forbedre kjøreopplevelsen gir enda større kutt i drivstofforbruket.

2colonnes-Conception3_625x400

ELBILER

Vi tilbyr nå tre helelektriske biler for mer miljøvennlig bykjøring: C-Zero, Citroën Jumper og varebilversjonen av Citroën Berlingo.

2colonnes-Conception7_625x400

HYBRIDBILER

Vår første ladbare hybridmodell, Citroën C5 Aircross SUV Hybrid, ble lansert i 2019. 

NO_Visuel_Electrification_1250x150

BRUKE MILJØVENNLIGE MATERIALER

EN OFFENSIV TILNÆRMING

 

Miljøvennlige materialer kan deles inn i tre kategorier:
. resirkulerte plastmaterialer
. naturmaterialer (treverk, plantefibre osv.)
. materialer med biologisk opprinnelse (polymerer laget av fornybare ressurser i stedet for petrokjemikalier)

Bruk av disse materialene har to viktige fordeler for oss:
. reduksjon i bruken av plast fra fossilt brensel
. økt resirkuleringsvolum, som i sin tur kan bidra til flere plastresirkuleringsanlegg

Citroën har siden 2008 hatt en ambisiøs plan for bruk av miljøvennlige materialer. I 2018 utgjorde disse materialene rundt 30 prosent av den totale vekten (polymerer, metaller, ...).

Materiaux-verts1_625x400
1ColonneMixte-C5-Aircross_625x400

CITROËN C5 AIRCROSS SUV

EKSEMPEL PÅ BRUK AV NATURMATERIALER OG RESIRKULERTE MATERIALER

Citroën C5 Aircross SUV består av gjennomsnittlig 31 prosent resirkulerte materialer og naturmaterialer.
Rundt 85 polymerbaserte deler har bestanddeler av resirkulert og naturlig materiale, for eksempel er det brukt hampfiber i dørpanelene, resirkulert polyamid i den elektriske viften, luftfiltrene og kjøleenheten og resirkulert polyetylen i teppet i bagasjerommet.

PRODUKSJON

 • MILJØSTRATEGI VED FABRIKKENE VÅRE
 • ISO 14001-SERTIFISERING
 • BEVARING AV NATURLIGE LEVEOMRÅDER
Superposition-Production_DSK_1500x600

MILJØSTRATEGI VED FABRIKKENE VÅRE

Citroën møter miljøutfordringene ved å:

. bidra til å begrense den globale oppvarmingen
. kutte forurensende utslipp, inkludert utslipp til luft og vann
. bevare naturlige leveområder og biologisk mangfold og redusere bruken av naturressurser, særlig vann
. redusere avfall fra produksjonen og gjenbruke det der det er mulig

1ColonneMixte-Production1_625x400

ISO 14001-SERTIFISERING

Vi har arbeidet mot denne sertifiseringen i over ti år, og resultatene er godt synlige ved fabrikkene våre. Alle er i dag ISO 14001-sertifisert. Standarden ble utarbeidet i 1996. Den krever blant annet at fabrikkene skal kunne overvåke, styre og måle hvilke effekter prosessene deres har på miljøet. Det betyr at samtlige medarbeidere få egnet opplæring.

BEVARING AV NATURLIGE LEVEOMRÅDER

Foret_400x300

Produksjonsstedene våre står i stor grad fritt til å ivareta biologisk mangfold etter eget skjønn.

Plantation_400x300

Tiltakene som er iverksatt ved produksjonsstedene våre, inkluderer rehabilitering av områder, slik at arter som hører hjemme der, kan plantes ut igjen.

Ecopaturage_400x300

Aktivt beitebruk er et annet eksempel på tiltak vi har innført ved anleggene våre.

SERVICEMARKED

 • VÅR MILJØSTRATEGI
 • AUTOECOCLEAN
 • GREENPACT
Superposition-Reparation1_DSK_1500x600
1ColonneMixte-Tri-gestion-des-dechets_625x400

VÅR MILJØSTRATEGI

INNSAMLING, SORTERING OG HÅNDTERING AV AVFALL

For å imøtekomme det økte behovet for å beskytte miljøet har Citroën forpliktet seg til følgende: . resirkulering av bilavfall i samarbeid med godkjente aktører . overholdelse av nasjonale og europeiske regler ved fabrikkene våre . sporbarhet for avfall og kasserte deler, slik at de kan resirkuleres
1ColonneMixte-Atelier_625x400

AUTOECOCLEAN-MERKET

FOR MILJØVENNLIG RESIRKULERING

I 2009 var flere av Citroëns merkeverksteder blant de første bilverkstedene som ble tildelt Autoecoclean-merket av det uavhengige organet Autoeco.

Merket er en anerkjennelse for verkstedenes arbeid med resirkulering og innsamling av avfall fra biler.
Det skal også fremme langsiktighet, og forhandlere som oppfyller forpliktelsene sammenhengende i ti år, kan smykke seg med Autoecoclean-merket i platina. I 2019 gjorde flere av Citroëns forhandlere seg fortjent til dette merket.

GREENPACT

ET VERKTØY FOR SERVICEMARKEDET

Målet med det franske GreenPact-programmet er å fremme miljøbevissthet hos forhandlerne.

Dette interne og eksterne kommunikasjonsverktøyet har som formål å gi forhandlere og verksteder en tydelig miljøprofil.
1ColonneMixte-Apres-Vente_625x400

RESIRKULERING

 • OVERGANG TIL EN SIRKULÆR ØKONOMI MED LUKKEDE SYSTEMER
 • BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRA FØRSTE STUND BRUK AV RESIRKULERTE MATERIALER RESIRKULERING OG GJENBRUK AV BILENE
 • RESIRKULER DIN GAMLE CITROËN
Superposition-Recyclage_DSK_1500x600

OVERGANG TIL EN SIRKULÆR ØKONOMI MED LUKKEDE SYSTEMER

Hos oss i Citroën er målet at bilene våre skal resirkuleres fullstendig når de vrakes. Vi har derfor innført en prosess for livssyklusanalyse som måler bilenes totale miljøpåvirkning fra tegnebrett til vraking. Det gjør det mulig å evaluere materialbruken og ta bedre valg for bilene våre i framtiden.

BILENS LIVSSYKLUS

Utvikling
 • Livssyklusanalyse
 • Valg av bærekraftige materialer

 • Produksjon
 • Bruk av resirkulerte materialer

 • Bruk
 • Avfallshåndtering og kassering på godkjente verksteder
 • Gjenbruk og overhaling av reservedeler

 • Retur
 • Retur av bilen
 • Sanering og klargjøring
 • Samsvar med EU-direktivet
 • Visuel-Cycle-de-Vie_FR_625x575
  1ColonneMixte-Conception_625x400

  BÆREKRAFTIG UTVIKLING
  FRA FØRSTE STUND

  Våre forsknings- og utviklingsteam følger med på gjenvinnings- og gjenbruksprosessene for å sikre at alle Citroëns produkter kan resirkuleres på best mulig måte.
  De samme prosessene brukes også av leverandørene, og hjelper oss å analysere bildelene med tanke på hvordan de kan resirkuleres og gjenbrukes.

  Forutsetninger for bærekraftig design:
 • Bruke bærekraftige materialer
 • Tenke på sanering ved produktutvikling
 • Tenke på demontering ved produktutvikling.
 • BRUK AV RESIRKULERTE MATERIALER

  EN LANG TRADISJON

  1ColonneMixte-Conception1_625x400

  Resirkulerte produkter har de samme tekniske spesifikasjonene som nye. De har en lang termisk og mekanisk levetid som sikrer høy kvalitet og ytelse.

  1ColonneMixte-Conception2_625x400
  Den høye kvaliteten til de miljøvennlige materialene betyr at Citroën nå kan bruke dem i bilene sine, både i synlige og usynlige deler.

  MILJØVENNLIG VRAKING

  RESIRKULERING AV BILER I SJU TRINN

  Vi har hatt ordninger for miljøvennlig innsamling og håndtering av utrangerte biler i Citroën-nettverket i over 15 år. Resirkuleringsprosessen består av sju trinn.

  Un_120x120

  Retur 
  Den siste eieren av en bil som skal vrakes, tar den med til en godkjent biloppsamlingsplass. Den godkjente biloppsamleren kontrollerer bilen og utsteder den obligatoriske vrakmeldingen.

  Deux_120x120

  Klargjøring og sanering
  Batteriet og dekkene fjernes, og kollisjonsputene deaktiveres. Biloppsamleren tømmer deretter bilen for resterende drivstoff og andre væsker, som motorolje, girolje, bremsevæske og kjølevæske. Disse forurensende stoffene blir deretter gjenvunnet fullstendig ved et spesialanlegg.

  TRois_120x120

  Ta ut deler for gjenbruk
  Neste trinn er å ta ut mekaniske deler, karosserideler og elektriske og elektroniske komponenter. Disse vil enten bli gjenbrukt som de er, eller overhalt. Hvis det kan forsvares økonomisk, blir også materialer som plast og glass tatt ut, slik at de kan resirkuleres.

  Quatre_120x120

  Oppbevaring
  Miljøskadelige materialer fjernes og sendes til selskaper som spesialiserer seg på resirkulering eller destruksjon av slikt avfall.

  Cinq_120x120

  Kverning
  De sanerte og tømte vrakene sendes deretter til en sorteringskvern, der de blir knust til småbiter. Disse bitene sendes til grovsortering med magneter for å fjerne eventuelle jernholdige metaller (stål).

  Six_120x120

  Sortering etter kverning
  De ulike materialfraksjonene i de gjenværende kvernede materialene sorteres ut maskinelt basert på fysiske egenskaper (ved hjelp av magneter, virvelstrøm, synk-flyt-metoden osv.).

  Sept_120x120

  Resirkulering, gjenvinning og sending til avfallsdeponi 
  Etter sortering blir materialfraksjonene resirkulert (metall går til stål- og metallverk, og visse typer plast går tilbake til plastindustrien), eller omdannet til energi (sementfabrikker, fjernvarme, kraftverk osv.). Denne industriprosessen betyr at over 95 prosent av bilens vekt kan gjenbrukes, resirkuleres eller oppsirkuleres. Det gir betydelige kutt i mengden avfall som går til avfallsdeponier.

  1ColonneMixte-Recyclage_625x400

  RESIRKULER DIN GAMLE CITROËN

  VÅR RETURORDNING FOR BILVRAK

  Vi har alltid vært opptatt av å ta vare på miljøet. I dag er resirkulering av bilvrak også et lovfestet krav.
  Det betyr at alle som har en Citroën som skal vrakes, kan returnere den kostnadsfritt, forutsatt at visse betingelser er oppfylt (se nedenfor).

  Vi har et team med uavhengige eksperter som kontrollerer at vrakingen foregår på riktig måte og i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, slik at du kan være sikker på at bilen din resirkuleres så miljøvennlig som mulig. De skal også stadfeste at samarbeidspartnerne våre oppfyller alle lovpålagte resirkuleringskrav. Det betyr at alle prosesser og dokumenter knyttet til innkommende og utgående bilvrak hos hver enkelt samarbeidspartner må være i overensstemmelse med Citroëns krav.

  GJENVINNINGSSTASJONER

  Picto-Map-green_120x120


  Hvor kan du levere inn bilen til vraking?
  Hvis du har en bil som skal vrakes, kan du ta den med til en av våre godkjente biloppsamlingsplasser.

  Top