Hopp til innholdet
LADELØSNINGER

LADELØSNINGER FOR ELBILER OG HYBRIDER

Du trenger ikke være redd for at det skal være vanskelig å få ladet en elbil eller ladbar hybrid fra Citroën. Det finnes mange ladeløsninger som gjør det enkelt å lade enten du er hjemme, på kontoret, på helgetur eller bilferie.

ALT DU TRENGER Å VITE OM LADING

STRØMNETT

Strømnettet kan være enfaset (de fleste boliger er tilpasset enfaset strøm) eller trefaset. Før du velger ladeløsning, må du kontrollere hva slags anlegg du har. 

LADESTASJON

Ladestasjonen bestemmer ladeeffekten og ladetiden.

 

Det finnes flere løsninger: standardlading med en vanlig eller forsterket stikkontakt, raskere lading med en hjemmelader eller offentlig ladestasjon og hurtig- og lynladere. Hurtigladere fra 50 kW har egen kabel. De kan ikke brukes til ladbare hybrider.

 

LADEKABEL

Ladetiden avhenger også av hvor stor effekt kabelen kan overføre. Det brukes ulike ladekabler til ulike typer lading.  

OMBORDLADER

Ombordladeren omdanner vekselstrømmen fra stikkontakter og ladestasjoner (unntatt hurtigladere) til likestrøm for batteriet. Effekten bestemmer ladetiden.

 

De kraftigste ombordladerne kan derfor leveres som ekstrautstyr til noen modeller, slik at du kan lade raskest mulig.

 
BATTERI

Batteriet leveres med en kapasitetsgaranti på 70 prosent i 8 år eller 160 000 km.

 

Batteriene i elbilene våre kan lades på offentlige hurtig- og lynladere.

 

* For Citroën AMI: 3 år eller 40 000 km.

 

MÅLINGSENHETER 

Kilowatt (kW) og kilowatt-time (kWh) er to måleenheter med lignende navn.

ULIKE LADEKABLER TIL ULIKE TYPER LADING

Det er mange ladekabler å velge mellom. Det er viktig å velge riktig kabel for at bilen skal kunne lades mest mulig effektivt.  Disse kablene leveres som standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør, avhengig av modell.

Modus 2-kabel (standard)

Denne kabelen gir en effekt på opptil 1,8 kW. Den brukes til lading med vanlige stikkontakter. 

Forsterket modus 2-kabel

Denne kabelen gir en effekt på opptil 3,7 kW.  Den brukes til å lade med en forsterket Green up-kontakt, som gir langt raskere lading enn en vanlig stikkontakt. 

Modus 3-enfasekabel

Denne kabelen gir en effekt på opptil 7,4 kW. Den brukes til å lade med hjemmelader eller offentlig ladestasjon. Med en hjemmelader kan du fullade en ladbar hybrid på to timer og en elbil over natten.

For en ladbar hybrid må du velge ombordlader på 7,4 kW (ekstrautstyr) for å bruke denne typen lading.

Modus 3-trefasekabel

Denne kabelen er kun for elbiler og gir en effekt på opptil 22 kW. Den kan brukes både i enfasede anlegg (hjemmelader med 7,4 kW) og trefasede anlegg (hjemmelader med 11 kW), hjemme eller på arbeidsplassen. Den er ideell til regelmessig lading på offentlige ladestasjoner. Trefasede anlegg gir kortest ladetid.

Bilen må være utstyrt med en ombordlader på 11 kW (ekstrautstyr) for at du skal kunne bruke denne typen lading.

PRIVAT LADING: HJEMME ELLER PÅ JOBB

Enkel lading

Du kan lade bilen i en vanlig stikkontakt med standardkabelen som følger med bilen.

 

Vil du lade raskere, kan du få installert en forsterket stikkontakt eller hjemmelader. Disse har litt forskjellige egenskaper:

 

   ● Hjemmeladeren er kraftigst og gir kortest ladetid.

   ● Den forsterkede stikkontakten er et godt kompromiss. Den er rimeligere, men lader saktere enn en hjemmelader.

Enkle og praktiske ladeløsninger

Du har flere lademuligheter avhengig av hvor langt du pleier å kjøre per dag og hvilke ladeløsninger du har tilgang til der du er.

 

   ● Hjemmelader på 7,4 eller 11 kW: En hjemmelader er den ideelle løsningen hvis du vil ha kortest mulig ladetid. Vår samarbeidspartner hjelper deg å finne og installere den ladeløsningen som passer best for deg. Du kan få offentlig støtte til denne typen installasjon.

 

   ● Forsterket stikkontakt: Green up-stikkontakt. Denne stikkontakten er rimelig å installere og passer hvis du kjører lite. Den gjør det mulig å lade batteriet til 60 % over natten.

 

   ● Vanlig stikkontakt: Dette er ladeløsningen for Citroën AMI. Den anbefales ikke for andre modeller, ettersom ladetiden er lang. Den lader batteriet til bare opptil 30 % over natten. 

 

 

Du kan lade Citroën ë-C4 på flere måter:

 

   ●  Offentlig ladestasjon med 100 kW: lading til 80 % på 30 minutter

   ●  Vegglader med 11 kW: 5 t

   ●  Hjemmelader med 7,4 kW: 7 t og 30 min

   ●  Forsterket stikkontakt (Green up): 4 t og 30 min for 100 km, eller 9 t for 100 km med en vanlig stikkontakt

Du kan lade Citroën ë-SpaceTourer på flere måter:

    ● Offentlig ladestasjon med 100 kW: til 80 % på 30 min med 50 kWh-batteri og på 45 min med 75 kWh-batteri

    ● Vegglader med 11 kW: fra 4 t og 45 min til 7 t, avhengig av batteristørrelsen

    ● Vegglader med 7,4 kW: fra 7 t og 30 min til 11 t og 20 min, avhengig av batteristørrelsen

    ● Forsterket stikkontakt (Green up): opptil 60 prosent over natten

INSTALLASJON AV LADELØSNING

Eneboliger og sameier/borettslag

Citroën har valgt DEFA som samarbeidspartner for installasjon av ladere i borettslag og sameier. DEFA tilbyr en løsning uten ekstra kostnader for borettslag/sameier og tar hånd om alt det administrative arbeidet.
LADETID FOR DIN ELBIL ELLER HYBRID
Beregn ladetiden for din elbil eller hybrid fra Citroën med de ulike ladealternativene.

DU FINNER ENKELT EN LADESTASJON LANGS VEIEN ELLER I BYEN

Finn en ladestasjon, lås den opp, koble deg til og lad. vanskeligere er det ikke!

Det finnes over 260 000 offentlige ladestasjoner i Europa, og nettverket blir stadig større. Det er blitt mer vanlig å ha ladestasjoner på parkeringsplasser, i sentrum av byer, utenfor kjøpesentre og utenfor supermarkeder.

 

For å bruke offentlige ladestasjoner trenger du en passende kabel som leveres som tilbehør.

LADENETTVERK LANGS MOTORVEIENE

Nettverket av hurtigladere langs motorveiene vokser raskt. Du kan trygt dra på helgetur med elbilen helt uten rekkeviddeangst. 

Hurtigladere fra 50 kW har egen kabel og kan ikke brukes til ladbare hybrider.

KJØR HELT UTEN REKKEVIDDEANGST
Finn egnede ladestasjoner på kartet.

OPPDAG ALLE EL- OG HYBRIDBILENE FRA CITROËN