Hopp til innholdet
Citroëns bærekraftarbeid

CITROËNS BÆREKRAFTARBEID

Med miljøet i tankene – fra utvikling til resirkulering 

Citroën legger ned mye arbeid i å begrense miljøpåvirkningen så mye som mulig i alle fasene i bilens livssyklus. Det gjør vi blant annet ved å overvåke forbruk, CO2-utslipp og annen forurensning, være sparsommelige med naturressursene og øke gjenvinningsandelen.

Citroën har forpliktet seg til å:

  • Tenke miljø helt fra de tidlige fasene i produkt- og tjenesteutviklingen følge prinsippet om sirkulær økonomi, blant annet ved å resirkulere og gjenbruke materialer

DESIGN

For oss handler miljøvennlig produktdesign om å bli bedre på bærekraftig mobilitet og strekke oss lenger enn det bilbransjens miljøstandarder krever. Det har ført til at en stor del av vårt forsknings- og innovasjonsarbeid i dag er viet til ren teknologi og miljøvennlige materialer.

PRODUKSJON

Citroën bruker et industriverktøy i produksjonen av lavutslippsbiler til å evaluere miljøpåvirkningen og finne løsninger på viktige miljøutfordringer.

SERVICEMARKED

Vi i Citroën har innført resirkulerings- og gjenbruksordninger for å oppmuntre forhandlerne og verkstedene våre til bedre avfallshåndtering.

RESIRKULERING

Citroën legger ned mye arbeid i å gjøre resirkuleringsprosessen mer effektiv, ikke minst ved å utvikle produkter som er bærekraftige helt fra starten av. Målet med dette er også å redusere avfallet fra produksjon, bruk og resirkulering av bilene.