Du vil bli videresendt om sekunder


PERSONVERNSERKLÆRING

De nåværende retningslinjene for personvern har til formål å informere deg i samsvar med lovbestemmelsen som er i kraft med hensyn til beskyttelse av opplysninger av personlig karakter (som betegner den generelle personvernforordningen nr. 2016/679 av 27. april 2016 og Lov om informatikk og friheter (Loi Informatique et Liberté) nr. 78-17 av 6. januar 1978), samt vilkårene for behandlingen av dine personopplysninger hos Automobiles CITROËN med hovedkontor 7 rue Henri Sainte-Claire Deville - 92500 Rueil-Malmaison, RCS Nanterre B 642 050 199.

  1. 1.     Hva er formålet med behandlingen av dine personopplysninger, og hva er rettsgrunnlaget for behandlingen?

Det er mulig å besøke nettstedet uten at brukeren må avsløre sin identitet eller noen annen personlig opplysning.

Formålet med innsamlingen av opplysninger er følgende:

 

Administrere og optimalisere kundeforholdet

 

 

Gjennomføre meningsmålinger, spørreundersøkelser eller statistikkinnsamling for bedre å evaluere kvaliteten på produktene og forutse kundenes behov

 

 

 

Analysere og optimalisere nettstedets funksjoner

 

 

 

Sende deg informasjon om våre kampanjetilbud, nyheter og arrangementer (nyhetsbev, invitasjoner, spørsmål, spørreundersøkelser og andre publikasjoner)

Grunnlaget for behandling av disse opplysningene er følgende:

 

Automobiles Citroën berettigede interesse av å tilfredsstille og følge opp kundene sine

 

Automobiles Citroën berettigede interesse av å evaluere kvaliteten på produktene sine, forutse kundens behov og tilfredshet og følgelig utvikle nye funksjoner

 

Automobiles Citroën berettigede interesse av å forbedre og levere en tjeneste av overlegen kvalitet med forbedrede funksjoner og økt sikkerhet

 

Ditt forutgående samtykke som blir innhentet, i tilfelle det er lovpålagt, ved å sette kryss i en rute til dette formålet når du gir dine personopplysninger til Automobiles Citroën

 

Automobiles Citroën kan bli pålagt å utlevere enhver opplysning om brukeren for å oppfylle enhver gjeldende lov eller forskrift eller etterkomme enhver rettslig eller administrativ anmodning.

  1. 2.     Hvem er mottakerne av opplysningene?

Personopplysningene som vi behandler, blir delt av Automobiles Citroën med et begrenset antall mottakere, avhengig av formålet med behandlingen, på følgende måte:

 

Navn på mottaker

Formål med delingen

Ethvert selskap i samme konsern som  Automobiles Citroën

For å fremme forskning, analyse og utvikling av produkter fra Groupe PSA

 

Enhver leverandør av tredjepartstjenester og/eller bedrift i samme konsern som Automobiles Citroën som opptrer på vegne av Automobiles Citroën ved leveringen av tjenestene du har bedt om, eller som Automobiles Citroën har bedt om for følgende formål

Kjøre markedsføringskampanjer, gjennomføre tilfredshetsundersøkelser og komme med kundetilpassede tilbud 

Alle Automobiles Citroën handelspartnere er bundet av en forpliktelse til fortrolighet

For all bruk av anonymiserte personopplysninger for statistiske formål

 

  1. 3.     Overføres personopplysningene dine utenfor EU?

Automobiles Citroën kan være pålagt å overføre dine personopplysninger til mottakere i land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) Vilkårene for overføring er beskyttet i samsvar med det gjeldende regelverket for personopplysninger.

 

  1. 4.     Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

Lagringstiden for personopplysninger som Automobiles Citroën kan bestemmes på grunnlag av formålet med behandlingen av opplysninger etter følgende kriterier:

- Opplysningene som lagres for bestemte formål, lagres så lenge som nødvendig for behovet for behandling av personpplysninger i henhold til artikkel 1 ovenfor (så lenge avtalen med deg gjelder, i henhold til lovgivning, så lenge vi har et forretningsforhold til deg).

- dine personopplysninger arkiveres deretter slik at de kan benyttes i tilfelle en tvist eller protest under foreldelsesfristen som gjelder tvistens gjenstand.

- Deretter blir de anonymisert eller slettet.

Ønsker du flere opplysninger, kan du også gå til retningslinjene for oppbevaring hos Automobiles Citroën.

  1. 5.     Hvordan bruker vi cookies?

"Cookies" er små tekstfiler sendt til din terminal og lagret på harddisken for å tillate våre nettsteder å gjenkjenne deg når du besøker dem.

Når du besøker et av våre nettsteder eller bruke våre applikasjoner eller andre digitale verktøy, kan vi med forbehold om ditt samtykke bruke cookies, kontrollpixler og andre teknologier for å samle inn følgende opplysninger:

  • IP-adresse, opplysninger om forbindelsen, type nettleser, plassering, tidssone, operativsystem og andre tekniske opplysninger.
  • Opplysninger som gjelder ditt besøk, inklusive nettstedene som du besøker før og etter vårt nettsted og produktene som du har vurdert
  • Hvor lenge du besøker hjemmesidene våre, og opplysninger om samspillet mellom disse sidene

 

Vær vennlig å se på våre retningslinjer for bruk av cookies hvis du vil ha flere opplysninger.

 

  1. 6.     Hvilke rettigheter har du, og hvordan kan du gjøre dem gjeldende?

I henhold til gjeldende personvernregelverk har du rett til innsyn, rettelse, sletting, begrensning av behandling, innhenting av kopi av personopplysningene til eget bruk eller for å overføre dem til en annen fritt valgt tjenesteleverandør (portabilitet) og innsigelse mot behandling av personopplysninger når disse behandles med tanke på direkte markedsføring.

Du kan også gi Automobiles Citroën instrukser om hva som skal skje med opplysningene dine etter at du er gått bort

Du kan kalle tilbake ditt samtykke når som helst når behandlingen er basert på dette. Alle disse rettighetene gjelder i den grad det er tillatt etter gjeldende personvernregelverk.

Du kan gjøre disse rettighetene gjeldende med enkel henvendelse til Automobiles Citroën – Service Relation Clientèle, Case YT 227 – 2/10 Bd de l’Europe, 78092 POISSY eller med elektronisk melding til følgende adresse: https://conso.bloctel.fr/.

Kontakter i forbindelse med personvernregelverket i Norge er:
Bertel O. Steen AS
Personvernombud
Solheimveien 7
Postboks 52
N-1471 Lørenskog
Send mail

Her kan du lese Bertel O. Steen sin Personvernerklæring

Top