[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:NB] [cle1: SECONDES Lang:NB]

Kart og Applikasjoner

OPPDATERING AV DITT NAVIGASJONSSYSTEM

Ditt navigasjonssystem trenger oppdaterte kartdata for å fungerer optimalt. Citroën gir deg derfor muligheten til å oppdatere kartdata jevnlig.

SKRIV INN DITT VIN-NUMMER

VIN-nummeret (Veichle Identification Number) korresponderer med kjøretøyets serienummer og finnes i registreringspapirene Se eksempel
Top