Du vil bli videresendt om sekunder

WLTP

WLTP-standarden er en internasjonal testprosedyre for lette kjøretøy og brukes i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøyer i EU. Standarden inneholder spesifikasjoner for en ny testsyklus og en ny fremgangsmåte for måling av drivstofforbruk og utslipp av CO2 og andre avgasseri  ved standardiserte laboratorieforhold.

WLTP skal erstatte den gamle sertifiseringsprosedyren (NEDC), som trådte i kraft i 1992. Siden september 2017 har alle nye modeller som er sluppet på markedet, blitt WLTP-godkjent. Fra september 2018 skal alle solgte kjøretøyer være WLTP-godkjent. Denne nye prosedyren for laboratorietesting blir implementert sammen med RDE-testing (Real Driving Emissions, eller «faktiske kjøreutslipp»).

Den nye WLTP-standarden gir forbrukerne et riktigere bilde av bilens drivstofforbruk og CO2-utslipp.

Citroen-WLTP

FRA NEDC TIL WLTP

Et av formålene med den nye WLTP-testen er å bedre gjenspeile daglig kjøring og moderne bilteknologi i godkjenningsprosessen. Testforholdene har blitt strengere og kjøreprofilen mer dynamisk enn med den gamle NEDC-prosedyren, som ble utviklet på 90-tallet. WLTP er basert på faktiske kjøredata, mens NEDC tok utgangspunkt i teoretiske kjøreprofiler.

WLTP gir dessuten mer nøyaktige verdier siden den tar hensyn til hver enkelt bils spesifikasjoner, inkludert alt av ekstrautstyr. Det kan påvirke drivstofforbruket og CO2-utslippene betydelig. WLTP-tallene er i enkelte tilfeller høyere enn NEDC-tallene for samme bil. Det betyr ikke at drivstoffutnyttelsen er dårligere, det er ganske enkelt nye tall basert på en mer velfundert syklus som bedre gjenspeiler dagens bilkjøring.

HOVEDFORSKJELLENE PÅ DE TO TESTPROSEDYRENE

NEDC WLTP
Testsyklus Enkel testsyklus Dynamisk syklus som samsvarer bedre med faktisk kjøring
Syklusens varighet 20 minutter 30 minutter
Kjøredistanse for syklusen 11 kilometer 23.25 km
Kjørefaser 2 faser, 66% bykjøring og 34% landeveiskjøring 4 mer dynamiske faser, 52% bykjøring og 48% landeveiskjøring
Gjennomsnittshastighet 34 km/t 46.5 km/t
Topphastighet 120 km/t 131 km/t
Ekstrautstyrets betydning  NEDC tar ikke hensyn til hvordan dette påvirker CO2-utslippet og forbruket Det tas hensyn til tilleggsfunksjoner (som varierer fra bil til bil)
Girskift  Girskift skjer på faste punkter Girskift på forskjellige steder for hver enkelt bil
Testtemperaturer Måling ved 20-30 °C Målinger ved 23°C, CO2 -verdier korrigert til 14°C

FAKTISKE UTSLIPP VED KJØRING (RDE)

Fra september 2018 skal alle bilprodusenter i tillegg til WLTP-protokollen også måle modellens utslipp ved faktisk kjøring (RDE, eller Real Driving Emissions). Dette gjelder alle biler som blir solgt i EU, Norge, Sveits, Irland, Liechtenstein, Israel og Tyrkia.

I disse RDE-testene måles utslipp av forurensende stoffer, som nitrogenoksider (NOx) og svevepartikler, ute på veien for å gi et riktigere bilde av utslippene.
Essais PEMS 2

Hva står WLTP for?

Citroen-C4-Cactus-Hatch

WLTP står for Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure og er en testprosedyre for personbiler og lette varebiler som skal innføres over hele verden.

Den nye testprosedyren gir en mer korrekt analyse av bilers drivstofforbruk og CO2-utslipp. Fra september 2018 skal alle biler som registreres for første gang, være WLTP-sertifisert. WLTP kommer gradvis til å erstatte den gamle NEDC-prosedyren (sistnevnte står for New European Driving Cycle).

Ofte stilte spørsmål

Hva er en WLTP-kjøresyklus?

Hva har WLTP å si for meg?

Hva står RDE for?

Hva betyr EURO 6?

Hva er selektiv katalytisk reduksjon?

Hva menes med sertifiseringsprosess?

Hva står WLTP for?

WLTP står for Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure og er en testprosedyre for personbiler og lette varebiler som skal innføres over hele verden.

Den nye testprosedyren gir en mer korrekt analyse av bilers drivstofforbruk og CO2-utslipp. Fra september 2018 skal alle biler som registreres for første gang, være WLTP-sertifisert. WLTP kommer gradvis til å erstatte den gamle NEDC-prosedyren (sistnevnte står for New European Driving Cycle).

Hva har WLTP å si for meg?

Innføringen av WLTP betyr at verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp som er oppgitt i beskrivelsen av bilen, vil samsvare bedre med utslipps- og forbruksverdiene ved reell kjøring.

WLTP tester de ulike faktorene med forskjellig ekstrautstyr (f.eks. vinterdekk eller glasstak) og kan dermed beregne mer virkelighetstro tall for din bils konfigurasjon.

Mer virkelighetstro verdier betyr naturlig nok at forbruks- og utslippsverdiene blir høyere for biler med forbrenningsmotor, mens elbiler (inkludert ladbare hybrider) får lavere tall. En konsekvens av dette kan også være at flere biler blir ilagt CO2-avgift. WLTP-godkjente biler vil imidlertid fortsatt bli ilagt avgifter med utgangspunkt i NEDC. På kort sikt vil ikke avgiftssystemene basert på CO2-utslipp bli endret (CO2-avgift, avgifter på firmabiler o.l.).

Hva står RDE for?

RDE står for Real Driving Emissions, eller «faktiske kjøreutslipp». Det er en ny prosedyre som brukes for å måle forurensende utslipp av blant annet nitrogenoksider (NOx) og svevestøv.

Som navnet antyder, måles RDE ute på veien ved reelle kjøreforhold, og ikke på laboratoriet. Disse målingene oppnås ved hjelp av et smart verktøy kalt PEMS (Portable Emissions Measurement System) som monteres bak på bilen under testing.

Hva betyr EURO 6?

Euro 6 er den gjeldende standarden som fastsetter grenseverdier for forurensende utslipp. Den angir maksverdier for utslipp av svevepartikler og nitrogenoksider. Disse verdiene er lavere enn den foregående Euro 5-standarden.

Fra september 2018* trer en ny versjon av Euro 6-standarden i kraft: Euro 6.2-standarden. Men den senkes grenseverdiene for partikkelutslipp fra kjøretøy med bensinmotor ytterligere.

*Gjelder nye biler. Nye bilmodeller vil bli underlagt de nye utslippsstandardene ett år tidligere.

Hva er selektiv katalytisk reduksjon?

For å redusere bilenes forurensende utslipp ytterligere sprøytes en urealøsning kalt AdBlue® inn i eksosanlegget på dieselbiler. Selektiv katalytisk reduksjon (SCR) med AdBlue® kan kutte utslippet av nitrogenoksider med inntil 90 %, slik at det nesten bare er igjen vanndamp, nitrogen og karbondioksid. 

Hva menes med sertifiseringsprosess?

Sertifiseringsprosessen bygger på et sett med standardiserte parametere, herunder testsyklusen, som brukes til sertifisering av biler.
Den samme sertifiseringsprosessen kan brukes til å sammenligne drivstofforbruk og CO2-utslippstall for forskjellige biler.
NEDC (New European Driving Cycle) trådte i kraft i 1992 og blir erstattet av WLTP i september 2018.

Top