Du vil bli videresendt om sekunder

NYE GODKJENNINGSPROSESSER

C3 AirCross

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure (WLTP) vil bli brukt til typegodkjenning av kjøretøy i EU. Det introduserer en ny testsyklus og en ny prosedyre for måling av drivstofforbruk, CO2-utslipp og regulerte forurensninger for kjøretøy under standardiserte (laboratorie) forhold. Det vil gradvis erstatte NEDC.

Takket være gode teknologiske valg i forkant av regelverket, er Citroën klar for denne nye WLTP-godkjenningsprotokollen, obligatorisk for alle personbiler fra september 2018.

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure (WLTP) vil bli brukt til typegodkjenning av kjøretøy i EU. Det introduserer en ny testsyklus og en ny prosedyre for måling av drivstofforbruk, CO2-utslipp og regulerte forurensninger for lette kjøretøyer * under standardiserte (laboratorie) forhold. WLTP blir obligatorisk for alle nye personbiler 1. september 2018 og et år senere for nye lette kjøretøyer. * Personbiler og lette personbiler opp 3,5 tonn
Essais PEMS 3
Banc Moteur

FRA NEDC TIL WLTP

Et av WLTPs formål er å reflektere ekte kjøreforhold og teknologiene som kjøretøyene er utstyrt med under godkjenningsprosessen. Det fastsetter strengere testforhold og mer dynamiske kjøreforhold enn den forrige NEDC-syklusen som går tilbake til 1990-tallet. WLTP er designet ved hjelp av faktiske kjøredata, mens NEDC var basert på teoretiske kjøreprofiler. WLTP produserer også mer presise data fordi det tar hensyn til spesifikasjonene til hvert kjøretøy, inkludert alt valgfritt utstyr, som kan ha betydelig innvirkning på drivstofforbruk og CO2-utslipp.

SPESIFIKASJONER I WLTP

Berlingo Combine

Hastighet

WLTP-tester utføres med høyere hastigheter: 46,5 km / t i gjennomsnitt (sammenlignet med 34 km / t for NEDC-syklusen).

Route

Avstand

WLTP-syklusavstanden er lengre: 23 km (i stedet for 11 km for NEDC-syklusen).

Montre

Syklustid

Varigheten av WLTP test syklusen er lengre: 30 mn (i stedet for 20 mn for NEDC)

Racing

Kjøring

WLTP-syklusen er mer dynamisk. Det er mer akselerasjon og bremsing. Kjøreadferd og situasjoner er mer realistiske.

C4 Cactus

Utstyr

Tilleggsfunksjoner og -utstyr (som kan avvike per bil) tas i betraktning.

CITROËN OG WLTP

Takket være gode teknologiske valg som er gjort i påvente av forskriftene (SCR i diesel og GPF i bensin), er Citroën helt klar for den nye WLTP-godkjenningsprotokollen som tettere gjenspeiler kundenes faktiske bruk.

I tillegg, for å bedre informere sine kunder, har Citroën publisert forbruksdataene fra sine modeller på sin nettside siden 2016. NOx-utslippsdataene er publisert siden mars 2018, under ekte kjøreforhold, basert på en protokoll utviklet med frivillige organisasjoner (T&E og FNE) og sertifisert av en uavhengig tredjepart (Bureau Veritas).
Kunder kan også sette opp bil- og bruksparametrene for å kontrollere eget forbruk.
Extérieur

REALISTISK KJØREUTSLIPP

Berlingo VU

Fra og med september 2018, i tillegg til WLTP-protokollen, må produsentene måle utslippene i Real Driving Emissions (RDE) av alle deres kjøretøy som selges i EU, samt i Sveits, Tyrkia, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland.

Citroën utfører denne typen test ved hjelp av et PEMS-system.

EKTE KJØREUTSLIPP PÅ VEIEN

En bil utstyrt med et PEMS-system (Portable Emissions Measurement System, PEMS) er kjørt på offentlig vei. PEMS samler data for å verifisere at lovfestede grenser for forurensende stoffer ikke overskrides. Det gir fullstendig overvåkning av de viktigste forurensningene fra kjøretøyer (NOx, PN).
De samlede dataene analyseres for å verifisere at kjøreforholdene oppfyller RDE-kravene og at utslippene er innenfor akseptable grenser.
Essais PEMS 2

TIDSPLAN FOR IMPLEMENTERING

WLTP vil offisielt erstatte den gamle testprosedyren NEDC i september 2018 for personbiler, og september 2019 for LCV.

ORDBOK

SPØRSMÅL OG SVAR

Top